Wednesday, May 30, 2007

Bajet 2008 dibentang 7 Sept.

dipetik dari http://www.utusan.com.my

PUTRAJAYA 29 Mei – Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, Bajet 2008 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 7 September ini mempunyai peranan penting ke arah menjayakan kelima-lima teras Misi Nasional.

Menurut Perdana Menteri, untuk itu kerajaan akan terus memperkenal serta melaksanakan langkah-langkah yang optimum untuk menjamin kemapanan daya saing dan daya maju negara ke arah mencapai Wawasan 2020.

“Saya mendapati dalam majlis konsultasi bajet pada tahun sebelum ini, kebanyakan cadangan yang dikemukakan berkaitan pemberian kemudahan insentif percukaian, pengurangan cukai dan kos utiliti di samping memohon kemudahan pembiayaan dan peruntukan kerajaan.

“Seharusnya semua pihak termasuk swasta perlu lebih kreatif dan inovatif dari segi cadangan yang diutarakan dengan kesan menyeluruh dari segi kos dan faedah kepada pihak lain termasuk kerajaan haruslah diambil kira.

“Cadangan yang disarankan perlu dilihat dari sudut implikasi yang seharusnya mengambil kira kesejahteraan rakyat dan tidak menjejaskan alam sekitar,” katanya pada Majlis Konsultasi Bajet 2008 di Kementerian Kewangan di sini, hari ini.

Menurutnya, selaras dengan objektif pembangunan seimbang itu, tema Konsultasi Bajet 2008 yang dipilih ialah Meningkatkan Daya Saing dan Berkongsi Kemakmuran Ekonomi.
Jelasnya, di samping pertumbuhan ekonomi yang mantap, kerajaan sentiasa memberikan penekanan kepada peningkatan tahap kesejahteraan rakyat demi mencapai pembangunan yang seimbang.

HARAPAN: SEMOGA BAJET YANG AKAN DIBENTANGKAN AKAN MEMBERI KEMAKMURAN DAN KEAMANAN YANG BERPANJANGAN KEPADA SELURUH RAKYAT MALAYSIA TIDAK KIRA SAMA ADA PENYOKONG KERAJAAN ATAU PEMBANGKANG SEKALIPUN.

No comments: